Privacy

Deze privacyverklaring bevat de privacybepalingen voor de websites Schapenkeuring.nl, Geitenkeuring.nl en HofvanAutriche.com en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat wij zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie -welke te herleiden is tot u als individuele gebruiker van de website- aan derden ter beschikking stellen. De genoemde websites waar deze privacy verklaring op betrekking heeft wordt in het vervolg aangehaald als Schapenkeuring.nl.

verwerken van persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze Schapenkeuring.nl producten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer.

Met betrekking tot de verleende gegevens ten behoeve van de meldingen in het kader van de electronische Identificatie en Registratie RVO:

voor welke doeleinden verwerkt Schapenkeuring.nl uw gegevens?
De gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt ten behoeve van het faciliteren van het afhandelen van alle I&R meldingen.

Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde Schapenkeuring.nl vragen de door u verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen uit onze database. Dit kunt u doen via het sturen van een email naar hans@hofvanautriche.com of per telefoon 06-20957241.

IP adressen/cookies
De webserver van Schapenkeuring.nl verzamelt geen IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden.

Schapenkeuring.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van zogeheten tijdelijke cookies. Een tijdelijke cookie is een compact stukje informatie dat nooit op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Schapenkeuring.nl website worden er uitsluitend tijdelijke cookies aangemaakt die niet worden opgeslagen op uw computer.

Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn slechts bedoeld om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken.

links
Deze Schapenkeuring.nl website bevat links naar andere websites en/of bronnen. Schapenkeuring.nl draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen.

Voor alle duidelijkheid, u dient zich ervan bewust te zijn dat Schapenkeuring.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u aldaar enige persoonsgegevens verstrekt.

bescherming van gegevens
Schapenkeuring.nl doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van – en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Tenslotte zullen wij de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als schapenkeuring.nl besluit persoonlijk-identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van hetgeen in de privacy verklaring bepaald is dan zal schapenkeuring.nl de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik niet te verlenen.

vragen
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op via email hans@hofvanautriche.com of telefoon 06-20957241.

Schapenkeuring.nl
Westdorpe, juli 2017.