Algemene voorwaarden (Mei 2017)

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de websites Schapenkeuring.nl, Geitenkeuring.nl en HofvanAutriche.com. De genoemde websites worden in het vervolg aangehaald als Schapenkeuring.nl.

Aansprakelijkheid
Schapenkeuring.nl stelt alles in het werk om alle klanten met de zorgvuldigheid die in de branche gebruikelijk is te beschermen. In geen geval kan Schapenkeuring.nl echter aansprakelijk worden gesteld voor schades die het gevolg zijn van gegevensspionage, aanvallen van hackers, gebrekkige hard- of software of overmacht. Omkering van de bewijslast ten nadele van de klant is met de vorenstaande bepalingen niet verbonden. Schapenkeuring.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades die ontstaan doordat derden de auteursrechten van de klant op de geplaatste inhoud schenden.

Schapenkeuring.nl distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle sites, waarop directe of indirecte verwijzingen (zg. links) uit het aanbod van Schapenkeuring.nl staan. Schapenkeuring.nl aanvaardt voor deze inhoud en sites geen aansprakelijkheid. Voor de inhoud van deze sites zijn de aanbieders van de desbetreffende sites zelf verantwoordelijk. Schapenkeuring.nl aanvaardt noch de verantwoordelijkheid voor de in het kader van de kosteloze aanbiedingen gepubliceerde reclame van derden, noch voor de daarin aangeboden waren of diensten.

Schapenkeuring.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades die het gevolg zijn van electronische meldingen die in de database bij RVO zijn gedaan in het kader van regelgeving met betrekking tot de electronische Identificatie en Registratie van Schapen en Geiten.